понеділок, 26 грудня 2016 р.

Якою має бути нова українська школа?


8 складових української школи майбутнього від команди EdCamp Ukraine
Система освіти України досі орієнтована на навчання людей в умовах індустріального суспільства ХІХ ст. Для того, щоб дати українським дітям знання і навички, необхідні у ХХІ ст., експертами громадської організації EdCamp Ukraine була розроблена «Візія сучасної української школи».
Працюючи над документом, команда EdCamp Ukraine дійшла висновку, що сучасна система освіти багатьох країн світу, у тому числі України, залишається значною мірою орієнтованою на навчання людей в умовах індустріального суспільства ХІХ-ХХ ст.
Для того, щоб українська система освіти почала відповідати вимогам так званої «Економіки знань», експертами організації – Олександром Елькіним, Мариною Пащенко, Оленою Малаховою, Олегом Марущенко, Іриною Міньковською – був розроблений документ«Візія сучасної української школи».
Метою основних положень Візії є розвиток в учнівства компетенцій, необхідних для роботи і життя у XXI ст.: вміння комплексного вирішення проблем, критичного мислення, креативності, прийняття рішень та співпраці з людьми. Крім формування нових особистісних компетенцій, документ ставить перед сучасною школою завдання генерувати нові знання та розвивати відчуття соціальної справедливості.
Не виключено, що основні положення Візії будуть внесені до нового Закону «Про освіту»..
1. Навчання протягом життя
Lifelong Learning – один з основних глобальних трендів в освіті наших днів. Сучасні школи вже не можуть дати всю необхідну для життя інформацію. Проте вони можуть навчити учнів і учениць самостійно її шукати та аналізувати.
2. Навики XXI ст. до шкільних програм
Уроки в школах мають перестати бути самоціллю. Вони повинні стати ефективним засобом оволодіння учнівством ключовими компетенціями сучасності й майбутнього, зокрема, базовою грамотністю, вмінням вирішувати складні завдання, розвитком особистісних якостей тощо.
3. Школа як хаб
Школа XXI ст. більше не може бути єдиним унікальним джерелом знань. Місцями отримання освіти стають також засоби масової інформації, інтернет, музеї, кіно, театри, наукові спільноти, сімейна освіта, оточення однолітків тощо. У цій мережі можливостей школа має стати об’єднуючим центром для всіх стейкхолдерів освіти.
4. Учителі як тьютори
Вирішальну роль у становленні багатьох дорослих успішних людей часто відігравала одна єдина особа – учитель, тренер, лідер спільноти, батько, наукова керівниця. Сучасному освітянському колу варто врахувати це для формування нової ролі вчителів як наставників, модераторів і тьюторів.
5. Сім`я як стейкхолдер освіти
Школа має активніше залучати сім’ю учня чи учениці до побудови освітньої траєкторії дитини, адже сімейний контекст може швидше розкривати таланти, нахили та бажання дитини.
6.Більше суб’єктів в освітньому процесі
До традиційних організаторів освітнього процесу – батьків, педагогів, адміністраторів освіти – сьогодні варто долучити так званий «золотий трикутник» – влада, бізнес, громадянське суспільство.
З огляду на це повинні бути доповнені й критерії вимірювання успішності освіти. До них мають відноситися перспективні плани розвитку освіти, людський капітал, фінансові ресурси, технологічна інфраструктура. Важливим стає зв'язок і діалог між усіма цими суб’єктами освіти.


Скрайбінг — новітня техніка презентації


Скрайбінг… Скрайбер… Із цим поняттям ми знайомі з дитинства. Адже колись усі були в певному сенсі скрайберами: за допомогою простих малюнків ми намагалися передати побачене, почуте, певну інформацію, почуття, настрій, емоції.
Особливість скрайбінгу полягає в тому, що одночасно залучаються різні органи чуттів: слух та зір, а також уява людини, що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. Саме ці особливості роблять скрайбінг одним із методів сучасних технологій, який допомагає доступно та легко пояснювати складний матеріал, сприяє розвитку освіти, презентаціям та доповідям, веденню записів та щоденників. Варто відзначити його доступність, адже використовувати цю техніку може кожна людина у своїх щоденних справах.
Отже, скрайбінг (від англійського scribe — накидати ескізи або малюнки) — новітня техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» малюнками на білій дошці (або аркуші паперу), яка була винайдена британським художником Ендрю Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань.
Під час скрайбінгу виходить ніби «ефект паралельного проходження», коли ми й чуємо, й бачимо приблизно одне й те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду. Сьогодні скрайбінг — інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді.
Скрайбінг — це зображення малюнків, перетворення речей на візуальні образи. Про скрайбінг як окрему професію почали говорити порівняно недавно. Одним із перших, хто здогадався використовувати скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб для концептуалізації інформації, якою користуються учні та вчителі в школі, став американський викладач Пол Богуш. Саме він спростував давно завчений освітній девіз «Читай параграф із підручника — відповідай на запитання», довівши ефективність використання скрайб-презентації у навчальному процесі.
Є два основних види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг. Скрайбінг-фасилітація (від англійського facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) — це переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у режимі реального часу. Робота вчителя на уроці під час пояснення нового матеріалу з крейдою в руках — приклад скрайбінгу-фасилітації. Переваги відеоскрайбінгу полягають у тому, що відеоролик можна використовувати безліч разів, цей вид діяльності викликає у виконавців особливу зацікавленість.
Можна також виділити декілька найпоширеніших видів відеоскрайбінгу — мальований скрайбінг, аплікаційний скрайбінг та онлайн-скрайбінг.
Мальований скрайбінг є класичним видом скрайбінгу. Художник (скрайбер) зображує в кадрі картинки, піктограми, схеми, діаграми, записує ключові слова. Це відбувається паралельно з текстом, що звучить за кадром.
Аплікаційний скрайбінг — на довільний фон у кадрі накладаються чи наклеюються готові зображення, які відповідають тексту, що озвучується. Магнітний скрайбінг є різновидом аплікаційного, єдина відмінність – готові зображення кріпляться магнітами на презентаційну магнітну дошку.
Онлайн-скрайбінг — при створенні цього виду скрайбінгу використовуються спеціальні програми й онлайн-сервіси, наприклад PowToon, VideoScribe та інші. З їх допомогою відео можна створювати за готовими шаблонами, однак безкоштовні можливості зазначених сервісів обмежені.
У сучасному світі скрайбінг успішно використовують бізнес-тренери для створення зрозумілих та легких для запам’ятовування схем; консультанти та психотерапевти — для візуалізації ситуації та структури мислення слухача; менеджери, власники бізнесу та керівники проектів — для передачі своїх думок колегам, партнерам, клієнтам, інвесторам у ході презентацій, круглих столів, нарад тощо.
.


четвер, 24 листопада 2016 р.

Обласний семінар-практикум інженерів з охорони праці

09.11.2016 року на базі Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту» проведений обласний семінар-практикум інженерів з охорони праці на тему: «Система управління охороною праці та безпекою життєдіяльності в ПТНЗ».
Директор навчального закладу Трипак В.В. щиро вітав присутніх і розповів про цілеспрямовану роботу педагогічного колективу щодо підготовки кваліфікованих робітників для української залізниці. Випускники цього закладу є завжди затребуваними на ринку праці.
Цікавим, змістовним, насиченим був виступ Пересипкіна В.М., інженера з охорони праці ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту». Володимир Михайлович акцентував увагу присутніх на тому, що впродовж останніх років у нашій державі удосконалюється законодавча база з охорони праці. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Використовуючи презентацію, поділився практичним досвідом з організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї.
Сьогодення передбачає нові вимоги до професійного рівня педагога, який за обсягом і різнобічністю вирішуваних завдань повинен бути спеціалістом широкого профілю. Забезпечення здорових і безпечних умов для учасників навчально-виробничого процесу буде успішним за умови належної організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Із презентацією «Форми та методи проведення тижня з охорони праці в професійно-технічних навчальних закладів» виступила Марченко О.Н., методист ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище сфери послуг», поділилася власним досвідом проведення різноманітних заходів з безпеки життєдіяльності учнів.
Терещенко Я.Ю., інженер з охорони праці ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», надала детальну інформацію про нові документи з охорони праці.
У ході засідання учасники обговорили декілька проблемних питань.
Нідерман Н.К., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, запропонувала учасникам семінару-практикуму для використання у роботі методичні напрацювання з організації охорони праці та проведення місячника з охорони праці й безпеки життєдіяльності у ПТНЗ.
четвер, 10 листопада 2016 р.

Семінар-практикум заступників директорів з навчальної роботи, методистів ПТНЗ


03 листопада 2016 року на базі Державного навчального закладу «Запорізький правобережний професійний ліцей» проведений семінар-практикум заступників директорів з навчальної роботи, методистів на тему «Проектна технологія як інноваційний ресурс удосконалення методичної роботи в ПТНЗ».
З вітальним словом до присутніх звернувся директор навчального закладу Цвєтков В.П., який детально розповів про сучасні тенденції розвитку ліцею, вагомі досягнення в навчально-виробничій роботі.
Нідерман Н.К., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, підвела підсумки моніторингу стану методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах області за 2015-2016 н.р., відзначила сумлінну роботу всіх методистів, вказала на досягнення окремих навчальних закладів, звернула увагу на підготовку до освітянських виставок, які проводяться у м. Києві.
Сьогодні навчальний процес неможливо уявити без упровадження сучасних освітніх технологій. Однак важливо не просто використовувати їх, але й здійснювати постійний моніторинг їх ефективності, вибирати ті форми, методи й прийоми навчання, які забезпечують максимальну результативність. Адже саме методист здійснює систематичну перевірку ефективності впровадження інноваційних технологій, використання методів викладання у професійно-технічному навчальному закладі, - наголосила у своєму виступі методист ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» Суєтова С.В. Використовуючи презентацію, Софія Володимирівна вдало розповіла про управлінський супровід організації проектної діяльності у ліцеї.
Презентований позитивний досвід зі створення методичного проекту «Школа професійного становлення» методистами ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» Шелухіною З.В. і Панасенко Л.Б. отримав схвальну оцінку від учасників семінару-практикуму.
Головною умовою забезпечення якості освітнього процесу є професійна компетентність педагога, що відображена у технологіях, методах, прийомах і формах навчання, які він використовує у своїй діяльності. Це й актуалізує особливу увагу до постаті методиста як основного провідника освітніх інновацій у навчальному закладі.
З можливостями практичного використання Інтернет-сервісів у навчально-виховному процесі ознайомила присутніх методист ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» Згурська Т.В.
Зосереджено, уважно слухали учасники семінару виступ викладача ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» Кардіян Т.М., яка розповіла про використання сучасних педагогічних технологій і методичних прийомів у підготовці кваліфікованих робітників.
Цікаво пройшов відкритий урок з предмета «Інформаційні технології», проведений викладачем Шахрайчук Л.І. Чітко продумані етапи уроку з використанням інтерактивної дошки, правильність добору матеріалу сприяли свідомому засвоєнню нової теми, розвитку інтересу учнів до навчання.
Охоче взяли участь присутні в тренінгу «Власний ресурс як запорука турботи про себе», який успішно провів практичний психолог Вікторов І.В.
Висвітлений на обласному семінарі-практикумі досвід буде систематизовано і надруковано у черговому номері інформаційно-методичного бюлетеня «Профтехосвіта Запоріжжя».
            Щира вдячність директору ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» Цвєткову В.П., заступнику директора з НВР Павленко О.О., заступнику директора з виховної роботи Білоіван Н.А., методисту Згурській Т.В., педагогічному колективу за допомогу і сприяння у проведенні семінару-практикуму.

понеділок, 17 жовтня 2016 р.

Щодо застосування державної мови


Міністерство освіти і науки звертає увагу на невиконання у повному обсязі мовного законодавства України у частині застосування державної мови в навчальних закладах, про що свідчать, зокрема, звернення представників громадських організацій і окремих громадян. Відповідно до Конституції України та законів України роз'яснюємо наступне.
У робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними, педагогічними працівниками та іншим персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі.
Робочі навчальні плани з певним мовним компонентом розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів. Варіант Типового навчального плану (без вивчення/із вивченням мови національної меншини, з вивченням однієї чи двох іноземних мов тощо) навчальний заклад обирає в залежності від свого типу, спеціалізації, освітніх запитів учнів, їхніх батьків і з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення. При цьому рекомендуємо заздалегідь, щороку не пізніше 1 березня розпочинати роботу над проектом робочого навчального плану, широко про це інформувати батьків та учнів з використанням веб-сайту закладу, батьківських зборів, проводити відповідне опитування.
Крім того, з метою розширення сфери застосування державної мови в сфері освіти та інших сферах суспільного життя рекомендуємо посилити роботу з популяризації української мови в учнівському, студентському та педагогічному середовищі, залучаючи дітей та молодь до участі в різноманітних навчально-виховних та культурно-просвітницьких заходах, а також, за необхідності, забезпечити підвищення рівня володіння державною мовою науково-педагогічними та педагогічними працівниками. 

Міністр        Л. М. Гриневич 


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 №1/9-542 від 07.10.2016

понеділок, 3 жовтня 2016 р.

Шановні працівники освіти!


Від щирого серця вітаю вас із професійним святом, яке з любов’ю називають Днем учителя!
Ваша професія – найблагородніша серед інших, вона об’єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів і навіть самопожертви. Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань, сієте в їх серцях зерно прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте складний духовний світ буття, даєте мудрі поради, які відтак для багатьох стають життєвим кредитом.
Хай засіяна невтомною працею освітянська нива урожаїть новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами й здобутками в житті, а слово вчителя буде завжди святим і чистим на землі.
Бажаю вам міцного здоров’я, щирої радості, безхмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України!
вівторок, 27 вересня 2016 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ-2017

Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 року № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», який врегульовує основні питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році.
Наступного року учасники проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання з 12 навчальних предметів: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської та французької мов. Кожен зареєстрований учасник матиме право виконати сертифікаційні роботи не більше ніж із чотирьох навчальних предметів.
Ураховано пропозиції освітян щодо розмежування в часі закінчення навчального року та проведення зовнішнього незалежного оцінювання – у 2017 році тестування розпочнеться 23 травня і триватиме до 15 липня.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.

Так, майбутні випускники складатимуть українську мову і літературу (українську мову), математику або історію України (період XX – початок XXI століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника.

середу, 6 липня 2016 р.

Українські школярі перейдуть на 12-річну систему навчання з 2018 року


Школярі перейдуть на дванадцятирічну систему навчання з 2018 року, нинішні учні закінчать школу за одинадцятирічною системою. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілії Гриневич:
«Будуть нові стандарти змісту цієї освіти і нової української школи. Будуть презентовані методики викладання такої школи… І хочу сказати, що на території Європи «одинадцятирічка» залишилася тільки в Росії, Білорусі й Україні, тобто ті три країни, які ще транслюють оцю пострадянську школу, орієнтовану виключно на знання. Так от, перший рік запровадження такої нової української школи буде у 2018-2019 навчальному році, підуть діти до першого класу. І орієнтовно 12-й клас ми отримаємо у 2029-2030 навчальному році. Тому ті, хто сьогодні розповідає, як дорого для України запровадження дванадцятирічки, насправді або некомпетентні і не розуміють, яким чином діятиме план запровадження цієї школи. Тому що ми переконані, що у 2029-2030 році, коли є орієнтовні горизонти нашого можливого входження до ЄС, фінансово-економічна ситуація України повинна бути краща. Окрім того, якщо ми хочемо будувати інноваційну економіку і якщо ми хочемо, щоб наші громадяни були конкурентоспроможними у європейському просторі, ми змушені давати їм якісну вищу освіту".
Також вона зазначила, що в розробці нової української школи беруть участь активно польські фахівці, тому що вони пережили якраз цей трансформаційний процес від школи, орієнтованої на репродукцію знань, до школи, орієнтованої на компетентності. Також залучені фахівці з інших країн.
Л.Гриневич наголосила, що нинішні школярі закінчать школу за одинадцятирічною системою. «Я хочу сказати, що 12 рік вводити в цій традиційній школі, яка є сьогодні, ніхто не буде, тому що ця школа перевантажена теоретичною інформацією і репродуктивними методами навчання, коли дитина має багато завчити чогось і просто відтворити, щоб потім забути. Для нас така школа вже втрачає свою актуальність у інформаційну добу, коли знання примножуються. Тому, коли ми говоримо про нову українську школу, то основна її риса полягає в тому, що вона буде орієнтована не на обсяг якоїсь інформації, яку дитина повинна засвоїти за час здобуття загальної середньої освіти, а на формування ключових компетентностей для життя».


четвер, 30 червня 2016 р.

Чи впливає вік учителя на якість підготовки учня?


У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів» № 2026-а, згідно з яким передбачається внести зміни до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».
Таким чином, автори законопроекту (Тарас Кремінь, Олександр Співаковський, Роман Мацола, Юрій Соловей, Єгор Фірсов та інші) сподіваються на ротацію педагогічних кадрів, що у свою чергу сприятиме розвитку освіти. На їхню думку, в Україні спостерігається ситуація «законсервування» чинної освітньої системи, не відбувається динаміки.
Якщо документ ухвалять, то вже з 1 вересня 2016 року в освітній системі почнеться впровадження вікового цензу. Тобто, до 31 грудня 2019 року з навчальних закладів будуть змушені піти керівники старші 67 років і педагоги старші 69 років. Лише професорам дозволять викладати до 72 років.
А з 1 січня 2020 року умови для працюючих учителів планують посилити ще більше:
для осіб, які перебувають на керівних посадах, – до 65 років;
для осіб, які перебувають на інших посадах науково-педагогічних і педагогічних працівників, – до 67 років;
для осіб, які перебувають на науково-педагогічних посадах професорів та яким присвоєно вчене звання професора – до 70 років.
До речі, за даними МОН, кожен шостий учитель – пенсіонер. Отже, звільниться чимало місць, а от чи прийдуть на ці місця молоді фахівці? Згідно зі статистикою останніх років, випускники педагогічних вишів часто працюють не за фахом.
Побачимо! Чи переможе креативність традиції?


середу, 29 червня 2016 р.

Кладовище знань і інтелектуальна деградація: що написали в ЗНО цьогорічні випускники?


Які перли довелося читати комісії на ЗНО?

ПРО ЛІТЕРАТУРУ ТА ЯСКРАВІ ВЗІРЦІ

- Людина має ставитися до моральних основ свого життя літературно, бо література – це найкраще джерело людського часу життя.

- Українська література майорить яскравими прикладами.

- Твір, це, на жаль, занадто складне завдання для нашого склеротичного мозоку.

- У Наталки була проблема нежонатої.

- В романі "Маруся Чурай" Остап Вишня отравила свого коханого.

- Ліна Костенко ніколи не тримала язик за зубами.

- Наприклад, Наполеон і Гітлер не читали твір "Хазяїн".

- Коли Настя була ще сором’язливою, я їй дала почитати р-н Ірен Роздобудько. Її сором’язливості прийшов кінець.

- Він (Еней) не знав, що таке жалість, без всякого жалю ґвалтував заміжніх жінок і спалював їх у домівках.

- У романі "Тигролови" все на оборот. Сім’я, яка знаходить Григорія Многогрішного, надає йому кришу над головою, їдло, турботу і любов.

- У романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні" зображено відношення гуцулів до домашніх тварин

- Прагнучи до нових знань, Матильда не розуміла батьків, що були сповнені інтелектуальної деградації.

ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

- Своє дитинство Т. Шевченко прожив у злиднях, у недоїдках.

- Батьки Т. Шевченка не мали грошей, тому Шевченко пішов у школу працювати, щоб підслуховувати вчителів під час уроку.

- Як писав Шевченко: "Тобі дано і вірити й кохати. А що мені? Які такі кущі?"

- Якщо ми не будемо читати, то будемо обратно мавпами. Шевченко любив школу, але вчителі його не любили, тому він і намагався багато чого навчитись в кущах.

- Ця жінка без минулого, але з добрим майбутнім пішла на той світ. ("Наймичка" Т.Шевченка).
 Коли Шевченка посадили за грати, йому було 27 років, а коли він одсидів і вийшов на волю, він став старим і його навіть дружина на впізнала

- Іван Шевченко, щоб не впасти духом ховався в бур’яни з Оксаною.

- "Катерина" Шевченка був присвячений жертвам голодомору.

- Т. Ш. і І. Ф. прагнули, щоб їх народ жив і процвітав, щоб не заростав будяками влади.

ПРО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ

- Леся Українка ніколи не здавалася і завжди зімкнувши зуби ішла вперед.

- Попри всі негаразди, Леся Українка боролася з життя і перемогла його.

- Лукаш, який дуже кохав Мавку, побачивши її в поганому образі, кинув її.

- Це лісне створіння хотіло відчути на собі справжнє кохання.

- Леся Українка затронула мене не тільки як поет, а й як жінка.

- Вірш Лесі Українки "Contra sperma".

- Через нещасливе кохання Мавка покинула свою домовину

ТРОХИ ІСТОРІЇ

- Князь Ярослав створив першу на Русі книгописарню.

- Ярослав Мудрий написав велику кількість творів, оповідань, новел, романів…

- І в наш час дорослим і малим потрібно стремитися до таких соратників, як: Ярослав М., Володимир В., у них не було комп’ютерів, вони писали книги на спеціальних паперах, обгорнених в медвежі шкури.

- Перші книги, коли їх створювали, їх знімали на відеокамери.

- Це автори, які на своїй шкірі скоштували все.

ПРО ПРЕЗИДЕНТА І ВЕЛИЧ КНИГИ

- Книги є на різний смак – від маленького калічного оповідання до великого роману.

- Президент присягаючи перед усією країною, не буде ж тримати руку, наприклад, на планшеті.

- Коли, наприклад, читати книгу, то в мозок поступає кров і людина може стати приємним співрозмовником

- У нас хороша квартира, у батьків хороша робота з хорошою зарплатнею… а у мене хороший атестат. І все це у нас завдяки розуму, що дали нам книжки.
- Книга вчить, як на світі ходить.

- Від читання ще ніхто не вмер.

- Книга – це безцінне кладовище знань!

- А якщо не буде книжок, от куда появиться розум?

- Ще багато люди читають у вільний час. Чому я так вважаю? А тому що на вулицях нашого міста ходять більше інтелігентні люди, ніж дурні.

- Книжки припадають пилом на полицях, як і наш розум.

- Щоб читати книжку, треба міцно сісти.

- У книжці немає магнітних буревіїв і хакерських програм.

- Книги завжди були і будуть безкоштовні, а за інтернет треба сплачувати гроші.

- Як можна проміняти книгу, її мохнаті сторінки, її специфічний запах на якусь жилізяку!понеділок, 23 травня 2016 р.

Обласний семінар-практикум заступників директорів з навчальної роботи, методистів ПТНЗ


19.05.2016 року на базі державного навчального закладу «Запорізький професійний будівельний ліцей» проведений обласний семінар-практикум заступників директорів з навчальної роботи, методистів ПТНЗ на тему: «Моніторинг діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період».
Заступник директора НМЦ ПТО у Запорізькій області Ципріанова С.Г.
привітала присутніх, побажала плідної роботи і надала інформацію про участь України у Туринському процесі, практичне впровадження цього проекту на регіональному рівні.
Керівник семінару-практикуму Нідерман Н.К., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, акцентувала увагу присутніх на актуальності заявленої теми семінару-практикуму, детально розповіла про моніторинг стану методичної роботи за 2015-2016 н.р., який буде проведений у червні 2016 року.
Змістовним, насиченим був виступ заступника директора з НВР ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей» Наливайко К.М. про вивчення та оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період. А методист цього навчального закладу Мосьпан О.І.
розповіла про методичний супровід педагогів у міжатестаційний період. З’ясувавши зміст методичного супроводу професійного зростання викладачів і майстрів виробничого навчання, учасники семінару перейшли до питання якісної організації роботи методичних комісій. Шамрай С.В., викладач ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей», вдало презентувала роботу методичної комісії, наголосила на досягненнях і здобутках педагогічних працівників.
Методист ДНЗ «Запорізьке ВПУ моди і стилю» Омельяненко Г.І. звернула увагу присутніх на доцільності створення у навчальному закладі моніторингової групи, розкрила її функції та завдання, результативність роботи.
Уважно, з цікавістю слухали учасники семінару виступ методиста ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» Згурської Т.В., яка поділилася власним досвідом роботи зі створення методичного порталу і проведення методичного тижня. Переконливо звучала думка: необхідно всім навчитися працювати в єдиному інформаційному полі, задіяти важелі управління системою методичної роботи за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
У засіданні брали участь колеги із ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж»: Іванова О.В., методист вищої категорії, Кононов С.І., заступник директора з навчальної роботи. Вони поділилися напрацюваннями щодо методичного супроводу і впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.
Артеменко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету, розповіла про атестацію викладачів коледжу, навчальну роботу в закладі.
Після теоретичної частини всі учасники були запрошені переглянути майстер-клас «Еволюція шоколаду: від зернини до витвору мистецтва». Майстер виробничого навчання Білянська Л.В. разом зі своїми учнями створювали неперевершені шоколадні солодощі. Майстер поетапно пояснювала роботу над кожним витвором мистецтва – розплавлений шоколад на очах перетворювався у вишукані цукерки.
Учасники семінару-практикуму подякували адміністрації та педагогічному колективу навчального закладу за допомогу і сприяння у проведенні засідання.


середу, 27 квітня 2016 р.

Міністри освіти і фінансів обговорили варіанти фінансування професійно-технічної освіти


У суботу, 23 квітня 2016 року, в Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч Міністра освіти і науки Лілії Гриневич та Міністра фінансів Олександра Данилюка. Метою зустрічі було вирішення кризової ситуації з фінансуванням професійно-технічної освіти.
Сторони погодилися, що ситуація, яка склалася з профтехосвітою після передачі її фінансування на місцевий рівень, вимагає нагального вирішення, однак має кілька складових - проблеми поточного фінансування і необхідність системної реформи управління галуззю профтехосвіти.
Керівники Міносвіти і Мінфіну узгодили, що професійно-технічна освіта має фінансуватися з кількох джерел, зокрема, обговорили варіант фінансування з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції на здобуття учнями ПТНЗ загальної середньої освіти.
Що стосується професійної підготовки, міністри обговорили модель, за якої  відповідальність за професійну підготовку має бути розділена між державним і регіональним рівнями: державна субвенція має покривати здобуття освіти за гостро дефіцитними спеціальностями національного значення, коли в тому чи іншому училищі готують фахівців для кількох областей чи всієї України. Таке фінансування має йти через державне замовлення. В той же час, професійна підготовка за тими професіями, які використовуються для комунального господарства, для обслуговування місцевої інфраструктури мають фінансуватися шляхом регіонального замовлення. Також домовились залучити великий бізнес до консультацій з метою опрацювання моделей залучення бізнесу до фінансування професійної підготовки необхідних їм професій.
Міністри Гриневич Л. і Данилюк О. погодили, що Міносвіти і Мінфін спільно доопрацюють законопроект "Про професійну освіту" з метою внести до Верховної ради узгоджений документ. Нова схема фінансування профтехосвіти вимагатиме також внесення змін до Бюджетного кодексу. Її запровадження буде можливим із 2017 року.