понеділок, 26 грудня 2016 р.

Якою має бути нова українська школа?


8 складових української школи майбутнього від команди EdCamp Ukraine
Система освіти України досі орієнтована на навчання людей в умовах індустріального суспільства ХІХ ст. Для того, щоб дати українським дітям знання і навички, необхідні у ХХІ ст., експертами громадської організації EdCamp Ukraine була розроблена «Візія сучасної української школи».
Працюючи над документом, команда EdCamp Ukraine дійшла висновку, що сучасна система освіти багатьох країн світу, у тому числі України, залишається значною мірою орієнтованою на навчання людей в умовах індустріального суспільства ХІХ-ХХ ст.
Для того, щоб українська система освіти почала відповідати вимогам так званої «Економіки знань», експертами організації – Олександром Елькіним, Мариною Пащенко, Оленою Малаховою, Олегом Марущенко, Іриною Міньковською – був розроблений документ«Візія сучасної української школи».
Метою основних положень Візії є розвиток в учнівства компетенцій, необхідних для роботи і життя у XXI ст.: вміння комплексного вирішення проблем, критичного мислення, креативності, прийняття рішень та співпраці з людьми. Крім формування нових особистісних компетенцій, документ ставить перед сучасною школою завдання генерувати нові знання та розвивати відчуття соціальної справедливості.
Не виключено, що основні положення Візії будуть внесені до нового Закону «Про освіту»..
1. Навчання протягом життя
Lifelong Learning – один з основних глобальних трендів в освіті наших днів. Сучасні школи вже не можуть дати всю необхідну для життя інформацію. Проте вони можуть навчити учнів і учениць самостійно її шукати та аналізувати.
2. Навики XXI ст. до шкільних програм
Уроки в школах мають перестати бути самоціллю. Вони повинні стати ефективним засобом оволодіння учнівством ключовими компетенціями сучасності й майбутнього, зокрема, базовою грамотністю, вмінням вирішувати складні завдання, розвитком особистісних якостей тощо.
3. Школа як хаб
Школа XXI ст. більше не може бути єдиним унікальним джерелом знань. Місцями отримання освіти стають також засоби масової інформації, інтернет, музеї, кіно, театри, наукові спільноти, сімейна освіта, оточення однолітків тощо. У цій мережі можливостей школа має стати об’єднуючим центром для всіх стейкхолдерів освіти.
4. Учителі як тьютори
Вирішальну роль у становленні багатьох дорослих успішних людей часто відігравала одна єдина особа – учитель, тренер, лідер спільноти, батько, наукова керівниця. Сучасному освітянському колу варто врахувати це для формування нової ролі вчителів як наставників, модераторів і тьюторів.
5. Сім`я як стейкхолдер освіти
Школа має активніше залучати сім’ю учня чи учениці до побудови освітньої траєкторії дитини, адже сімейний контекст може швидше розкривати таланти, нахили та бажання дитини.
6.Більше суб’єктів в освітньому процесі
До традиційних організаторів освітнього процесу – батьків, педагогів, адміністраторів освіти – сьогодні варто долучити так званий «золотий трикутник» – влада, бізнес, громадянське суспільство.
З огляду на це повинні бути доповнені й критерії вимірювання успішності освіти. До них мають відноситися перспективні плани розвитку освіти, людський капітал, фінансові ресурси, технологічна інфраструктура. Важливим стає зв'язок і діалог між усіма цими суб’єктами освіти.


Скрайбінг — новітня техніка презентації


Скрайбінг… Скрайбер… Із цим поняттям ми знайомі з дитинства. Адже колись усі були в певному сенсі скрайберами: за допомогою простих малюнків ми намагалися передати побачене, почуте, певну інформацію, почуття, настрій, емоції.
Особливість скрайбінгу полягає в тому, що одночасно залучаються різні органи чуттів: слух та зір, а також уява людини, що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. Саме ці особливості роблять скрайбінг одним із методів сучасних технологій, який допомагає доступно та легко пояснювати складний матеріал, сприяє розвитку освіти, презентаціям та доповідям, веденню записів та щоденників. Варто відзначити його доступність, адже використовувати цю техніку може кожна людина у своїх щоденних справах.
Отже, скрайбінг (від англійського scribe — накидати ескізи або малюнки) — новітня техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» малюнками на білій дошці (або аркуші паперу), яка була винайдена британським художником Ендрю Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань.
Під час скрайбінгу виходить ніби «ефект паралельного проходження», коли ми й чуємо, й бачимо приблизно одне й те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду. Сьогодні скрайбінг — інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді.
Скрайбінг — це зображення малюнків, перетворення речей на візуальні образи. Про скрайбінг як окрему професію почали говорити порівняно недавно. Одним із перших, хто здогадався використовувати скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб для концептуалізації інформації, якою користуються учні та вчителі в школі, став американський викладач Пол Богуш. Саме він спростував давно завчений освітній девіз «Читай параграф із підручника — відповідай на запитання», довівши ефективність використання скрайб-презентації у навчальному процесі.
Є два основних види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг. Скрайбінг-фасилітація (від англійського facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) — це переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у режимі реального часу. Робота вчителя на уроці під час пояснення нового матеріалу з крейдою в руках — приклад скрайбінгу-фасилітації. Переваги відеоскрайбінгу полягають у тому, що відеоролик можна використовувати безліч разів, цей вид діяльності викликає у виконавців особливу зацікавленість.
Можна також виділити декілька найпоширеніших видів відеоскрайбінгу — мальований скрайбінг, аплікаційний скрайбінг та онлайн-скрайбінг.
Мальований скрайбінг є класичним видом скрайбінгу. Художник (скрайбер) зображує в кадрі картинки, піктограми, схеми, діаграми, записує ключові слова. Це відбувається паралельно з текстом, що звучить за кадром.
Аплікаційний скрайбінг — на довільний фон у кадрі накладаються чи наклеюються готові зображення, які відповідають тексту, що озвучується. Магнітний скрайбінг є різновидом аплікаційного, єдина відмінність – готові зображення кріпляться магнітами на презентаційну магнітну дошку.
Онлайн-скрайбінг — при створенні цього виду скрайбінгу використовуються спеціальні програми й онлайн-сервіси, наприклад PowToon, VideoScribe та інші. З їх допомогою відео можна створювати за готовими шаблонами, однак безкоштовні можливості зазначених сервісів обмежені.
У сучасному світі скрайбінг успішно використовують бізнес-тренери для створення зрозумілих та легких для запам’ятовування схем; консультанти та психотерапевти — для візуалізації ситуації та структури мислення слухача; менеджери, власники бізнесу та керівники проектів — для передачі своїх думок колегам, партнерам, клієнтам, інвесторам у ході презентацій, круглих столів, нарад тощо.
.