вівторок, 21 лютого 2017 р.

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1/9-58 від 06.02.2017

Щодо впровадження освітньої діяльності з кількох окремих професій у професійно-технічних навчальних закладах
У зв’язку з численними зверненнями професійно-технічних навчальних закладів, які мають ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією (окремою), Міністерство надає роз’яснення щодо здійснення первинної професійної підготовки з кількох професій за інтегрованими навчальними планами.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 ліцензуванню підлягає діяльність з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації, професійно-технічне навчання за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві). Послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» передбачає можливість здобуття кількох конкурентоспроможних професій за кваліфікацією, яка відповідає потребам ринку праці, що передбачає збільшення можливостей для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. Постановою установлено, що навчальний заклад може складати інтегровані робочі навчальні плани таким чином, щоб одна із професій була базовою, інші суміжними, за професіями, які мають бути спорідненими, близькими за технологічними процесами і засобами навчання, при цьому організація навчання за професіями може здійснюватися послідовно або одночасно.
Звертаємо увагу на те, що згідно Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 746 від 10.07.2015), робочі навчальні плани за професіями третього ступеня професійно-технічної освіти затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, робочі навчальні плани за професіями першого та другого ступенів професійно-технічної освіти - департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.
Ліцензіат, який провадить освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти за первинною професійною підготовкою з окремих професій, може проводити освітню діяльність з кількох професій відповідно до погоджених Департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій робочих навчальних планів, із урахуванням терміну навчання відповідно до чинного законодавства та за умови спорідненості професій та/або близьких за технологічними процесами і засобами навчання.
Упровадження освітньої діяльності за таких умов є підставою для замовлення на виготовлення документів про професійно-технічну освіту у ЄДЕБО з урахуванням дотримання вимог щодо ліцензійних обсягів навчального закладу та ліцензованого обсягу освітньої послуги.
Ліцензований обсяг навчального закладу - максимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.
Ліцензований обсяг освітньої послуги - максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги менше року, ліцензований обсяг визначається максимальною кількістю осіб, що навчаються одночасно.
Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з об'єктивних причин, визначених законодавством.
Заступник Міністра Павло Хобзей.


четвер, 9 лютого 2017 р.

Президент України підписав закон про посилення державних гарантій захисту прав дітей

Президент України підписав Закон України №1824-VIII «Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей». Закон був прийнятий Верховною Радою України 19 січня 2017 року.
Закон розроблений із метою посилення державних гарантій щодо захисту прав та законних інтересів дітей у відповідності до Конвенції ООН про права дитини шляхом забезпечення цієї діяльності відповідним кадровим ресурсом.
«Сьогодні велика кількість дітей в Україні живе у складних життєвих обставинах і потребує підтримки та допомоги від держави. Такі функції покладаються на органи і служби у справах дітей, які за законом мають здійснювати свою діяльність, захищаючи права та інтереси дітей. Але саме вони у такий складний час першими потрапляють під скорочення. У багатьох регіонах кількість працівників настільки мала, що унеможливлює виконання ними своїх функцій», – відзначив Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, коментуючи підписаний Президентом закон. Зазначений закон передбачає збільшення штатної чисельності працівників служб у справах дітей усіх рівнів. При цьому встановлено, що кількість працівників служби залежить від кількості дитячого населення, що проживає на відповідній території. Реалізація цього закону посилить кадровий потенціал служб та їх діяльність, бо саме від вчасного реагування залежить, наскільки ми зможемо попередити загибель та неблагополуччя дітей, зазначив він.
«Тепер, після підписання закону Президентом, ми чекаємо від регіонів відповідних рішень у сфері щодо виконання, а від Міністерства соціальної політики – створення програми підготовки та підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей, адже від їхнього професіоналізму залежать життя тисяч дітей», – наголосив Микола Кулеба.
Штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних рад відповідних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дитячого населення. У випадку, коли дитяче населення громади становить менше тисячі дітей – не менше одного працівника на об’єднану територіальну громаду.
Кількість працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник не більше ніжна одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більш ніж на дві тисячі дітей, які проживають у місті.
Крім того, служби у справах дітей усіх рівнів набувають права юридичної особи.

Практична реалізація норм цього закону України сприятиме збільшенню кількості працівників, які відповідно до законодавства забезпечують реалізацію на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей.