вівторок, 21 лютого 2017 р.

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1/9-58 від 06.02.2017

Щодо впровадження освітньої діяльності з кількох окремих професій у професійно-технічних навчальних закладах
У зв’язку з численними зверненнями професійно-технічних навчальних закладів, які мають ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією (окремою), Міністерство надає роз’яснення щодо здійснення первинної професійної підготовки з кількох професій за інтегрованими навчальними планами.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 ліцензуванню підлягає діяльність з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації, професійно-технічне навчання за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві). Послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» передбачає можливість здобуття кількох конкурентоспроможних професій за кваліфікацією, яка відповідає потребам ринку праці, що передбачає збільшення можливостей для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. Постановою установлено, що навчальний заклад може складати інтегровані робочі навчальні плани таким чином, щоб одна із професій була базовою, інші суміжними, за професіями, які мають бути спорідненими, близькими за технологічними процесами і засобами навчання, при цьому організація навчання за професіями може здійснюватися послідовно або одночасно.
Звертаємо увагу на те, що згідно Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 746 від 10.07.2015), робочі навчальні плани за професіями третього ступеня професійно-технічної освіти затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, робочі навчальні плани за професіями першого та другого ступенів професійно-технічної освіти - департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.
Ліцензіат, який провадить освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти за первинною професійною підготовкою з окремих професій, може проводити освітню діяльність з кількох професій відповідно до погоджених Департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій робочих навчальних планів, із урахуванням терміну навчання відповідно до чинного законодавства та за умови спорідненості професій та/або близьких за технологічними процесами і засобами навчання.
Упровадження освітньої діяльності за таких умов є підставою для замовлення на виготовлення документів про професійно-технічну освіту у ЄДЕБО з урахуванням дотримання вимог щодо ліцензійних обсягів навчального закладу та ліцензованого обсягу освітньої послуги.
Ліцензований обсяг навчального закладу - максимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.
Ліцензований обсяг освітньої послуги - максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги менше року, ліцензований обсяг визначається максимальною кількістю осіб, що навчаються одночасно.
Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з об'єктивних причин, визначених законодавством.
Заступник Міністра Павло Хобзей.


Немає коментарів:

Дописати коментар