вівторок, 16 лютого 2016 р.

Перлини педагогічної майстерності


Талант педагога, помножений на самовіддану працю, завжди приносить успіх і визнання. Успішних педагогічних працівників у системі професійно-технічної освіти Запорізької області, досвід яких заслуговує на увагу і впровадження, надзвичайно багато.
Без сумніву, успішними, творчими, професійно компетентними є викладачі ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник» Захаренко Анна Степанівна та Єговцева Олена Василівна. І свідчення цьому - проведений на високому рівні 4 лютого 2016 року бінарний урок на тему «Інструменти для токарної обробки». Викладачі ознайомили учасників семінару-практикуму з методикою використання іноземної мови на уроках спеціальних дисциплін, використали елементи ділової гри як засіб підвищення пізнавальної активності учнів.
Феєрично, цікаво пройшов урок. Доцільно використані форми і методи узагальнення і систематизації знань з теми. Навчальний матеріал викладено в логічній послідовності, а головне – доступно.
Оригінально прозвучала мотивація необхідності вивчення англійської мови випускниками системи професійно-технічної освіти, особливо нині, коли українські підприємства намагаються знайти взаємовигідних закордонних партнерів, з якими можна проводити сумісні розробки і вирішувати глобальні проблеми та завдання.
Раціонально, вдумливо визначена основна мета уроку, яка чітко випливає зі змісту навчального матеріалу.
Емоційно пояснювала англійською мовою термінологічну лексику Олена Василівна. Учні уважно слухали і повторювали за викладачем правильну вимову професійної лексики. Анна Степанівна на закріплення матеріалу провела технічний диктант. Взаємоперевірка виконаних завдань учнів сприяла розвитку в учнів самостійності, відповідальності, допитливості.
Необхідно зазначити, що учні групи були активними учасниками навчального процесу, намагатись взяти участь у віртуальній виставці-експозиції «Сучасне машинобудування», на якій англійська компанія по виробництву ріжучого інструменту пропонувала свою продукцію. Використання різних видів роботи сприяло зниженню втомленості учнів у процесі роботи. Це позитивна сторона уроку, глибоко продумана викладачами. Активна робота учнів у ході уроку дозволяє зробити висновок про те, що матеріал з теми засвоєно.
Продумано і своєчасно дано домашнє завдання, орієнтоване на застосування набутих знань і умінь.
Анна Степанівна та Олена Василівна мають ґрунтовну науково-теоретичну підготовку, добре володіють методикою викладання предметів, значну увагу приділяють створенню найсприятливіших умов для навчання учнів на основі максимального врахування їхніх нахилів, здібностей, інтересів. Відчувається плідна співпраця викладача спецдисциплін та іноземної мови.
Щиро бажаю успіхів і удачі на освітянській ниві Анні Степанівні та Олені Василівні. Нехай збудуться їхні найсміливіші плани і здійсняться грандіозні проекти!


Нідерман Н.К., методист НМЦ ПТО
у Запорізькій області


Немає коментарів:

Дописати коментар